Modern képzőművészet -
Molnár Gabriella

MOLNÁR GABRIELLA

GRAFIKUS

(Budapest, 1940.-)

A Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, 1965-ben kapott diplomát Kádár György növendékeként. 1966 óta szerepel a hazai és nemzetközi grafikai rendezvényeken. Megközelítőleg 50 külföldi egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek a munkái Japántól Amerikáig.

Legfontosabb díjai és kiállításai:
1966-1969 Derkovits ösztöndíj
1973 Szófia, egyéni tárlat
1974 díjat nyer a Firenzei Grafikai Biennálén
1975 Kulturális Kapcsolatok Intézet; Kaposvár, Somogyi Képtár
1976 Krakkói Grafikai Biennále
1980 Heidelbergi Fametszet Biennále
1984 Capri Metszet Biennále

Egyéb egyéni kiállításai kiállításai az időrend mellőzésével:

Nemzeti Galéria „Műhelysorozat”, Várszínház kiállítóterme, Tamási Galéria, Szentendre Művelődési Ház, Kaposvár, Szófia, Moszkva, Tokió, Köln, Hamburg stb.

Munkái megtalálhatók magán- és közgyűjteményekben itthon és külföldön egyaránt.
Bár képzőművészként festő szakon szerzi diplomáját, mégis alkotói pályája az első pillanattól kezdve a művészi grafika irányába mutat. Első alkotói periódusában fa- és linómetszetei a népművészet és a népi fafaragások szellemét keltik életre. Pályakezdése egybeesik a magyar grafika nagy virágkorával. A szellemi társak (Kass János, Reich Károly, Würtz Ádám) és a könyvillusztráció aranykora  inspirálóan hatnak a magyar grafikusok ezen generációjára, és a 70-es évekre. A magyar művészgrafika eredményeit a művelt nyugati világ is elismeri.
Molnár Gabriella munkásságát először dr. Tasnádi Attila művészettörténész méltatja írásaiban. A rézkarc és a rézmetszet – mint következő alkotói állomás – törvényszerűen következik az illusztráció képi igényeiből.
Briliáns rajztechnikája és a rá jellemző humanista látásmód nemzetközileg is ismertté tette a nevét.
A grafikai gyűjtés nagy apostola, dr. Szíj Rezső művészettörténész kitüntető figyelemmel jelzi a művész elismertségét.
Szárnyaló fantázia, mesteri rézkarctechnika, mívességi magasiskola jellemzi galériánk által bemutatott egyénileg színezett rézkarcait, amik az elmúlt 15 évének törzsanyagát képezik.

MOLNÁR GABRIELLA

GRAFIKUS


Nagy ívű, rendkívüli eredményes és sikeres „négy évtizedes művészpálya” megdöbbentően szerény és szűkszavú önértékelését, visszapillantó összefoglalását a következőkben olvashatjuk:

„A Képzőművészeti Főiskolán végeztem tanulmányaimat. Főleg sokszorosított grafikával foglalkozom (rézkarc, linóleummetszet, fametszet). Sok könyvillusztrációt is készítettem az Európa és Park Kiadó részére. Szívesen foglalkozom egyedi grafikával és reklámgrafikával. Megközelítőleg 50 külföldi egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek a munkáim, Japántól Amerikáig.

Díjat nyertem: Firenzei Grafikai Biennálén,
Capri Metszet Triennálén,
Krakkói Grafikai Biennálén,
Heidelbergi Fametszet Biennálén stb.
 
Munkáim megtalálhatóak magán- és közgyűjteményekben itthon és külföldön.
Egyéni kiállításaim:
Kulturális Kapcsolatok Intézete,
Nemzeti Galéria,
Szentendrei Művelődési Ház,
Kaposvár, Szófia, Moszkva, Tokió, Köln, Hamburg stb.”

Az együtt élő grafikus nemzedékek, köztük a tanárok és tanítványok szándékközössége leveti a „patetikus naturalizmus” európaiságunktól és nemzeti hagyományainktól egyaránt idegen béklyóit. Nagyszerű korszaka nyílik a mai magyar grafikának, melyet művészettörténetünk – a magyar grafika reneszánsza – címszó alatt tart nyílván és tart joggal nagyra!
A pályakezdő Molnár Gabriella számára is a Theszeuszi fonál a könyvillusztrálásában volt fellelhető és így mindjárt a kezdetekben a gondolati szférához, az irodalomhoz társíthatta munkásságát.
Alakultak és újjáalakultak lelkes „grafikabarát és gyűjtő” közösségek, szabadon társuló művészet pártoló baráti körök és az egyedi és többszörözött grafikát gyűjtő egyesületek. A műfajnak, alkotóknak és gyűjtőknek hallatlan gyorsan tábora, elismertsége, tekintélye lett. Grafikát gyűjteni értelmiségi tett, a vagyongyarapításon túli szellemiségi, közösségi, létezési forma.
„A népművészet és népi faragások szellemét kelti életre, mozgalmas fa- és linómetszeteiben Molnár Gabriella” írja méltatásában Dr. Tasnády Attila művészettörténész. A grafikai gyűjtés nagy apostola Dr. Szíj Rezső minősítette a művész népi alapozású metszeteit, Budai György székely népballada illusztrációival egyenértékűnek.
Szárnyaló fantázia, mesteri rézkarctechnika, művességi magasiskola jellemzi legújabb művit is.
Tündérkedvű, böngészhető történeteit rendre bemutatjuk.

KomédiásokKomédiások
29x24; színezett rézkarc
HázHáz
29x20; színezett rézkarc
LéghajóLéghajó
34x20; színezett rézkarc
SzivárványSzivárvány
30x24; színezett rézkarc
HajnalHajnal
29x24; színezett rézkarc
MajálisMajális
30x25; színezett rézkarc
PavilonPavilon
30x25; színezett rézkarc
KörmenetKörmenet
30x24; színezett rézkarc
ÉdenkertÉdenkert
29x39; színezett rézkarc
TandemTandem
30x39; színezett rézkarc
UtcaUtca
30x39; színezett rézkarc
Holdba nézőHoldba néző
40x30; színezett rézkarc
Szent György és a sárkánySzent György és a sárkány
29x39; színezett rézkarc
TájTáj
30x24; színezett rézkarc