Webshop

Tekintse meg Temesvári Ferenc megvásárolható képeit!

Kanyargó folyó

Temesvári Ferenc - Kanyargó folyó

A kép a romantikus festészettel mutat szoros rokonságot. Alkotásakor a művész, a számára 'ideális táj' összegzését nyújtja a nézőnek. A lazúr színekkel festett égbolt és háttér finomsága kiemeli a táj erőteljes színképletét.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Orchidea és kolibri

Temesvári Ferenc - Orchidea és kolibri

Temesvári Ferenc soron következő tárlatára csendéletként nagy méretű, mintegy két négyzetméteres trópusi virágokról festett képeket tervez bemutatni. Ezek előtanulmányai szolgálnak a művésznek a tájban található orchideák ábrázolásának felfedezésére. Némelyek ezek közül oly befejezett alkotások, hogy ezeket galériánk már a kiállítás előtt a közönség elé tárja.

40x50; olaj, farost

Ár: 169800 Ft -    Megveszem

Nyári táj

Temesvári Ferenc - Nyári táj

Művészünk festészetében a kisméretű képek témakeresésre és a látvány rögzítésére szolgálnak. A tájfestő számára minden megélt utazás tájképek sorozatává áll össze. Ezek karakteres elemei - a pipacsokkal megszórt mező, az olajbokor rendhagyó színe - a későbbi nagy képeken feltűnhetnek, mint a tájat színesítő elemek. A kis kép pedig megmarad a művész élményeinek őszinte lenyomataként.

30x40; olaj, vászon

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Tavaszi erdőrészlet patakkal

Temesvári Ferenc - Tavaszi erdőrészlet patakkal

Az egész képet áthatja a tavaszi napsütés által megelevenedő háttér friss nedvzöldje és az őszről maradt lehullott levelek meleg okkere. Galériánk nagy csodálattal adózik a festő alla prima festészeti technikájának, mely a művészi tehetségnek vitathatatlan attribútuma.

35x40; olaj, farost

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Nyírfák a vízparton

Temesvári Ferenc - Nyírfák a vízparton

Az ősz színeit a rozsdabarnától a világos okkerekig mind a természet változása hozza létre. Ez a jellegzetesen meleg tónusú kolor teszi olyan karakteressé az őszi tájról festett képeket. Az ellenfényben ábrázolt vízparti fákkal a festő mintegy lezárja a kép középterét és a háttérben felsejlő párás táj eltérő színhasználatával mesterien bontja meg a kép alapvetően földszínekre épülő színkészletét.

50x70; olaj, vászon

Ár: 239800 Ft -    Megveszem

Az Alpokban

Temesvári Ferenc - Az Alpokban

A hegyvidéki táj festésekor a művész a tekintetét a távolba helyezte és olyan hátteret alkotott, amely témájául vált a képének. A finom ecsetkezeléssel alla prima festett havas hegycsúcsok annyira erős motívumot alkotnak, olyannyira magukra vonzzák a szemlélő figyelmét, hogy hozzájuk képest a kép többi eleme - tartalmazzon bármilyen tájrészletet vagy cselekvést - alárendeltté válik. Az előtérben elhelyezett staffázsfigurák kiemelik a táj emberfeletti arányait.

50x60; olaj, vászon

Ár: 184200 Ft -    Megveszem

Vihar a tengeren

Temesvári Ferenc - Vihar a tengeren

A művész tengeri vihart megörökítő dekoratív festménye ízig-vérig modern alkotás. Semmi nincs benne az előző korok tengerfestőinek művészi sémáiból, se hánykolódó hajó, se szélben lobogó zászlók, se sirályok. Viszont találunk: a vihar atmoszféráját érzékletesen megjelenítő ecsetkezelést és a lényegre koncentráló fogalmazást. A partnak csapódó hullámok ábrázolásakor "Temi" minden festészeti bravúrját bevetette, hogy érzékeltesse a víztömegben megbúvó roppant erőket.

50x70; olaj, vászon

Ár: 259800 Ft -    Megveszem

Erdei út

Temesvári Ferenc - Erdei út

Egy kora őszi kirándulás emlékéből született ez a lírai finomságú festmény. A rendhagyó méretet a témaválasztás indokolta. A festő az erdei út árnyékából kitekintve a rét tündöklő napsütésére, olyan élménygazdag képet teremtett, amely feledteti a semmitmondó tájrészlet hétköznapiságát. Az általánosban meglátni az egyedit - ez csak eredetien gondolkodó és komponáló művészek sajátja.

50x30; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Hullámverés

Temesvári Ferenc - Hullámverés

A természetben található mozgó elemek közül kevés ábrázolható dinamikusan. A szél és a fák hajladozása statikusnak hat a megfestett képeken. A víztömeg időtlen hullámainak ellesett pillanata és a fény játéka a tenger felszínén maga a megtestesült változás és egyszersmind az állandóság metaforája. Egyszerre hangulat és jelkép.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Hajnali fények

Temesvári Ferenc - Hajnali fények

Akik látták már művészünket alkotás közben, azok mind elcsodálkoztak magabiztos ecsetkezelésén és készségszintű színkeverésén. Képeire jellemző a nagyfokú spontaneitás és a festészeti technikák magas szintű használata. Ezért festményei a művész hangulatainak lenyomatai. Inspiráció és lelkiállapot együttese áll össze megfestett képpé.

40x30; olaj, vászon

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Csillagfényes éjszaka a vízparton

Temesvári Ferenc - Csillagfényes éjszaka a vízparton

A művész Kis-Duna menti műterméből, ha teliholdas éjjeleken sétára indul, ilyen lírai látvány tárul elé. Az éjszakai képek festésénél az alapvetően fényhiányos környezet érzékeltetéséhez, művészi látáshoz szokott szemre van szükség. A festmény színeit és fényviszonyait az éj világához alakítani összetett feladat. Ha megfigyeljük ezt az éjszakai képet láthatjuk, hogy a művész színeiben úgy alkotta meg a kép atmoszféráját, hogy festményének elemei nem fulladtak bele sötét, tintakék vagy fekete tónusba.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Naplemente a tengerparton

Temesvári Ferenc - Naplemente a tengerparton

Művészünk a Föld-tűz-víz-levegő című gyűjteményes tárlatára készült monumentális olajfestményeihez, a négy elemről számos olajtanulmányt készített. Ezek legtöbbje befejezett, kész műalkotásként önálló életet élnek. Ezen a képen az égbolt atmoszférája és a víz nyugodt hullámainak lírai együttállása figyelhető meg.

30x40; olaj, kasírozott vászon

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Holtág Dömsödnél

Temesvári Ferenc - Holtág Dömsödnél

A festmény esszenciálisan tartalmazza Temesvári tájfestészetének szinte összes erényét. A rá jellemző virtuóz ecsetkezeléssel felvitt színek mindegyike kevert, hisz a művész sohasem használ tubusszíneket. Az előtérben megcsillanó víz reflexei mutatják, hogy ez az a jelenség ami megihlette a művészt ennek a képnek a megfestésére.

30x40; olaj, farost

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Nyári vízpart

Temesvári Ferenc - Nyári vízpart

A Kis-Duna melletti műterméből elindulva ilyen tünékeny szépségű táj tárult festőnk szeme elé. Felfedezni a vadvízi rét virágainak pompáját a művész friss, témakereséshez szokott szemét dicséri.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Zúgó az őszi napsütésben

Temesvári Ferenc - Zúgó az őszi napsütésben

A kép dinamikáját a gyorsan folyó, sodrós hegyi patak mellett a beszűrődő napsugarak is erősítik. Az erős fény-árnyék hatás és a mozgásra koncentrált szerkesztés mind egy irányba tereli a szemlélő tekintetét. Állandóság és változás egyidejű ábrázolása eredendően feszültséggel telített képet eredményezett.

35x35; olaj, farost

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Erdei patak

Temesvári Ferenc - Erdei patak

Előtanulmányok sora előzte meg ennek a nagyméretű olajfestménynek születését. Számos 24x30-as kis képen szerepeltette a művész az erdő visszafogott fényeiben fürdő erdei patakot és a part menti görgetegkövek markáns tömegét. A nyár végi erdőn átfolyó sekély csermely színét a környezete színezi varázslatos kolorrá és ez az, ami meghatározza a kép hangulatát.

50x70; olaj, farost

Ár: 259800 Ft -    Megveszem

Orchideák az esőerdőben

Temesvári Ferenc - Orchideák az esőerdőben

Temesvári Ferenc soron következő tárlatára csendéletként nagy méretű, mintegy két négyzetméteres trópusi virágokról festett képeket tervez bemutatni. Ezek előtanulmányai szolgálnak a művésznek a tájban található orchideák ábrázolásának felfedezésére. Némelyek ezek közül oly befejezett alkotások, hogy ezeket galériánk már a kiállítás előtt a közönség elé tárja.

40x50; olaj, farost

Ár: 169800 Ft -    Megveszem

Orchidea

Temesvári Ferenc - Orchidea

Temesvári Ferenc soron következő tárlatára csendéletként nagy méretű, mintegy két négyzetméteres trópusi virágokról festett képeket tervez bemutatni. Ezek előtanulmányai szolgálnak a művésznek a tájban található orchideák ábrázolásának felfedezésére. Némelyek ezek közül oly befejezett alkotások, hogy ezeket galériánk már a kiállítás előtt a közönség elé tárja.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Őszi erdőrészlet patakkal

Temesvári Ferenc - Őszi erdőrészlet patakkal

A legszínesebb évszakban - amikor a nyár zöld színeit felváltják a meleg okkerek - festőnk erdei sétái egyikén örökítette meg a természet színváltását. A lombokon átszűrődő fény játéka megeleveníti ezt az érintetlenül hagyott természeti környezetet. A rendhagyó méret és a témához igencsak illő ecsetkezelés monumentális hatású képet eredményezett.

30x50; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Téli napsütés

Temesvári Ferenc - Téli napsütés

A hóbuckákon megcsillanó napsütés fehér reflexei és a kékes színekkel ábrázolt havas táj 'hidegérzetét' a művész meleg okkerek alkalmazásával fokozta. Ezzel az 'ellentétek egymást erősítik' szabály alkalmazásával Temesvári úgy érzékeltette a tél hidegét, hogy képe színhasználatában elkerülte az évszakra jellemző egyszínűség csapdáját.

30x50; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Nyári erdőrészlet patakkal

Temesvári Ferenc - Nyári erdőrészlet patakkal

A fény ábrázolása a képzőművészetben már a színdinamika tudomány megszületése előtt is foglalkoztatta a festőművészeket. A tehetségek ösztönösen érezték a meleg és a hideg színek kontrasztjából kiemelkedő okkerek jelentőségét és folyamatosan kísérleteztek a fény valós ábrázolásával, legyen az egy gyertya vagy a beszűrődő napfény. Általánosságban megállapítható, hogy bár régen leírták a fényszínek alkalmazását, annak ösztönös használata elsősorban mégis tehetség kérdése.

30x50; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Kései hó

Temesvári Ferenc - Kései hó

A festők eszköztárában a kolor, vagyis a színbéli képességek a legállandóbb eszközök közé tartoznak. Bárhogyan is változik a művész ecsetkezelése, a színhasználata közel állandónak tekinthető. Az hogy milyen kolorú a festőművész leginkább tehetség dolga és csak kismértékben tanulható. Temesvári Ferenc festőművész színlátása és színhasználata olyan mértékben kiemelkedik a kortársak közül, hogy a képet nézve csak percek után vesszük észre a mű egyéb erényeit: a lendületes ecsetkezelését és a kiváló szerkesztést.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Őszi táj

Temesvári Ferenc - Őszi táj

Ezen a képen a festő a napfényben fürdő vízparti táj látványát örökítette meg. A part menti fák közti árnyék szépen kiegészíti a napsütésben ragyogó táj erős színeit. A csúcsfények mesteri használata még elevenebbé teszi a vízpart ábrázolását.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Őszi folyópart

Temesvári Ferenc - Őszi folyópart

Az őszi témakereső séták számos tanulmányt eredményeztek. Ezen a képen a festő a kora délutáni fényben fürdő vízpart látványát örökítette meg. Mint a többi tanulmánykép, ez is azzal a céllal készült, hogy egyszer egy nagyméretű tájképhez adjon támpontot. Ezért a kép erőteljes szerkesztése és az aranymetszés következetes alkalmazása.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Tavaszi táj lila virágokkal

Temesvári Ferenc - Tavaszi táj lila virágokkal

A kép kis mérete ellenére a nagy formátumú tájképek összes erényével rendelkezik. Képkivágása és szerkesztése, nagy festményekhez szokott alkotót sejtet. Színhasználata és ecsetkezelése is azt mutatja, hogy a művész ezt a befejezett tanulmányt minden nehézség nélkül adaptálhatná nagyméretű pannói közé.

30x50; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Téli naplemente

Temesvári Ferenc - Téli naplemente

Annak az aranyigazságnak, hogy a festmény kvalitása nem méretfüggő a legjobb bizonyítéka ez a legkisebb méretben megfestett téli tájkép. A naplemente bravúros ábrázolásából és a kompozíció keresetlenségéből egy kiváló kép született.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Holdtölte

Temesvári Ferenc - Holdtölte

Az alkonyatkor feltűnő telihold rendhagyó jelenségét hűen érzékelteti a nyári rétről készült tanulmány. A keresetlennek tűnő téma kibontása tudatos szerkesztési jegyeket mutat. A tagolt térszerkezet, a színek és az ecsetkezelés összhangja egységes egésszé áll össze. Az előtérben felrakott virágok csoportjának merész és izgalmas ritmusa meghatározza a kép hangulatát.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Rálátás a Dunára

Temesvári Ferenc - Rálátás a Dunára

A kép a romantikus festészettel mutat szoros rokonságot. Alkotásakor a művész, a számára 'ideális táj' összegzését nyújtja a nézőnek. A lazúr színekkel festett égbolt és háttér finomsága kiemeli a táj erőteljes színképletét.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Tavaszi napsütés

Temesvári Ferenc - Tavaszi napsütés

Festőnk, tavaszi felfedező sétájának egyikén belefeledkezett az ébredő természet sokszínűségébe. A képén a nyugodt tájnak és a vízben tükröződő égbolt reflexének időtlen pillanatát örökítette meg mesteri magabiztossággal.

30x24; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Pipacsos táj

Temesvári Ferenc - Pipacsos táj

A virágzó pipacsokkal teli mező olyan erős dekorativitással bír, hogy a látvány alá - rendeli a kép egyéb részleteit. A keresetlen téma, a rövid ideig látható virágerdő tünékeny csodája nem kedvez a tépelődő művésznek. A látványt kötelező a vázlatfüzetben azonnal megörökíteni, később a műterem magányában - visszaemlékezve a rendkívüli pillanatra - a művész tehetségén múlik milyen festmény készül.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Ősz

Temesvári Ferenc - Ősz

A legszínesebb évszakban - amikor a nyár zöld színeit felváltják a meleg okkerek - festőnk arborétumi sétáin, tanulmányok során örökítette meg a természet színváltását. A botanikuskerten átfolyó patakban megcsillanó és a lombokon átszűrődő fény játéka megeleveníti ezt az alapvetően zárt és érintetlenül hagyott természeti környezetet. A művész szerkesztő szándéka még ebben a kies környezetben is megfigyelhető, a patak elhelyezése a képen az aranymetszés tiszta szabályait követi.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Tél

Temesvári Ferenc - Tél

A napnyugta derengését hűen érzékelteti az alkonyi tájról készült tanulmány. A keresetlennek tűnő téma kibontása tudatos szerkesztési jegyeket mutat. A tagolt térszerkezet, a színek és az ecsetkezelés összhangja egységes egésszé áll össze. Az előtérben felrakott vízparti növények csoportjának merész és izgalmas ritmusa meghatározza a kép hangulatát.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Virágzó gyümölcsös

Temesvári Ferenc - Virágzó gyümölcsös

A virágzó gyümölcsfák távol-keleti motívumát a századforduló modern művészei emelték be az európai festészetbe. Kacusika Hokuszai cseresznyevirágzása után az európai művészek más szemmel tekintettek a tavasszal virágba boruló természeti tájra. A kép attraktivitását a hűvös színekkel festett háttér és a virágok színes tömege közötti feszültség teremti meg.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Vízparti táj

Temesvári Ferenc - Vízparti táj

A kisméretű tanulmány nem nélkülözi a művész tájfestészetére oly jellemző romantikus hangvételt. A vadregényes táj hátterét alkotó erdők sötét tömegéből színekkel emeli ki az előtérben virágzó folyóparti rétet. A párás levegő ábrázolása briliáns.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Tavaszi hajnal

Temesvári Ferenc - Tavaszi hajnal

A napfelkelte derengését hűen érzékelteti a hajnali rétről készült tanulmány. A keresetlennek tűnő téma kibontása tudatos szerkesztési jegyeket mutat. A tagolt térszerkezet, a színek és az ecsetkezelés összhangja egységes egésszé áll össze. Az előtérben felrakott virágok csoportjának merész és izgalmas ritmusa meghatározza a kép hangulatát.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Napsütötte tisztás

Temesvári Ferenc - Napsütötte tisztás

Ez a kisméretű tanulmány a nagy képek összes erényét hordozza. Mesterien kidolgozott előterével, frappáns témaválasztásával és líraian festett hátterével. Ha nem ismernénk a valós méreteit, nagyságrendekkel nagyobbnak vélhetnénk! Később a művész majd eldönti, lesz-e belőle nagyobb méretű alkotás!

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Kései hó

Temesvári Ferenc - Kései hó

Művészünk tájfestészetének fontos eleme a rendhagyások mesteri ábrázolása. A kora tavaszi tájra lehullott hó kiváló lehetőséget adott a festőnek, hogy megcsillogtassa bravúros színkezelését.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Aranyhalak

Temesvári Ferenc - Aranyhalak

50x40; olaj, vászon

Ár: 189800 Ft -    Megveszem