Webshop

Tekintse meg Temesvári Ferenc megvásárolható képeit!

Orchidea és kolibri

Temesvári Ferenc - Orchidea és kolibri

Temesvári Ferenc soron következő tárlatára csendéletként nagy méretű, mintegy két négyzetméteres trópusi virágokról festett képeket tervez bemutatni. Ezek előtanulmányai szolgálnak a művésznek a tájban található orchideák ábrázolásának felfedezésére. Némelyek ezek közül oly befejezett alkotások, hogy ezeket galériánk már a kiállítás előtt a közönség elé tárja.

40x50; olaj, farost

Ár: 169800 Ft -    Megveszem

Tavaszi erdőrészlet patakkal

Temesvári Ferenc - Tavaszi erdőrészlet patakkal

Az egész képet áthatja a tavaszi napsütés által megelevenedő háttér friss nedvzöldje és az őszről maradt lehullott levelek meleg okkere. Galériánk nagy csodálattal adózik a festő alla prima festészeti technikájának, mely a művészi tehetségnek vitathatatlan attribútuma.

35x40; olaj, farost

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Nyírfák a vízparton

Temesvári Ferenc - Nyírfák a vízparton

Az ősz színeit a rozsdabarnától a világos okkerekig mind a természet változása hozza létre. Ez a jellegzetesen meleg tónusú kolor teszi olyan karakteressé az őszi tájról festett képeket. Az ellenfényben ábrázolt vízparti fákkal a festő mintegy lezárja a kép középterét és a háttérben felsejlő párás táj eltérő színhasználatával mesterien bontja meg a kép alapvetően földszínekre épülő színkészletét.

50x70; olaj, vászon

Ár: 259800 Ft -    Megveszem

Az Alpokban

Temesvári Ferenc - Az Alpokban

A hegyvidéki táj festésekor a művész a tekintetét a távolba helyezte és olyan hátteret alkotott, amely témájául vált a képének. A finom ecsetkezeléssel alla prima festett havas hegycsúcsok annyira erős motívumot alkotnak, olyannyira magukra vonzzák a szemlélő figyelmét, hogy hozzájuk képest a kép többi eleme - tartalmazzon bármilyen tájrészletet vagy cselekvést - alárendeltté válik. Az előtérben elhelyezett staffázsfigurák kiemelik a táj emberfeletti arányait.

50x60; olaj, vászon

Ár: 184200 Ft -    Megveszem

Holtág Dömsödnél

Temesvári Ferenc - Holtág Dömsödnél

A festmény esszenciálisan tartalmazza Temesvári tájfestészetének szinte összes erényét. A rá jellemző virtuóz ecsetkezeléssel felvitt színek mindegyike kevert, hisz a művész sohasem használ tubusszíneket. Az előtérben megcsillanó víz reflexei mutatják, hogy ez az a jelenség ami megihlette a művészt ennek a képnek a megfestésére.

30x40; olaj, farost

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Zúgó az őszi napsütésben

Temesvári Ferenc - Zúgó az őszi napsütésben

A kép dinamikáját a gyorsan folyó, sodrós hegyi patak mellett a beszűrődő napsugarak is erősítik. Az erős fény-árnyék hatás és a mozgásra koncentrált szerkesztés mind egy irányba tereli a szemlélő tekintetét. Állandóság és változás egyidejű ábrázolása eredendően feszültséggel telített képet eredményezett.

35x35; olaj, farost

Ár: 139800 Ft -    Megveszem

Orchideák az esőerdőben

Temesvári Ferenc - Orchideák az esőerdőben

Temesvári Ferenc soron következő tárlatára csendéletként nagy méretű, mintegy két négyzetméteres trópusi virágokról festett képeket tervez bemutatni. Ezek előtanulmányai szolgálnak a művésznek a tájban található orchideák ábrázolásának felfedezésére. Némelyek ezek közül oly befejezett alkotások, hogy ezeket galériánk már a kiállítás előtt a közönség elé tárja.

40x50; olaj, farost

Ár: 169800 Ft -    Megveszem

Őszi erdőrészlet patakkal

Temesvári Ferenc - Őszi erdőrészlet patakkal

A legszínesebb évszakban - amikor a nyár zöld színeit felváltják a meleg okkerek - festőnk erdei sétái egyikén örökítette meg a természet színváltását. A lombokon átszűrődő fény játéka megeleveníti ezt az érintetlenül hagyott természeti környezetet. A rendhagyó méret és a témához igencsak illő ecsetkezelés monumentális hatású képet eredményezett.

30x50; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Téli napsütés

Temesvári Ferenc - Téli napsütés

A hóbuckákon megcsillanó napsütés fehér reflexei és a kékes színekkel ábrázolt havas táj 'hidegérzetét' a művész meleg okkerek alkalmazásával fokozta. Ezzel az 'ellentétek egymást erősítik' szabály alkalmazásával Temesvári úgy érzékeltette a tél hidegét, hogy képe színhasználatában elkerülte az évszakra jellemző egyszínűség csapdáját.

30x50; olaj, vászon

Ár: 149800 Ft -    Megveszem

Nyári erdőrészlet csemellyel

Temesvári Ferenc - Nyári erdőrészlet csemellyel

A művész tájfestészetére jellemző hogy képeinek motívumaként legtöbbször az érintetlen természeti tájat választja. A Mátra világának ismerete és szeretete átsüt képein. Egyedi és csak rá jellemző festészeti technikája hűen adja vissza a látvány varázsát, a háborítatlan természetben megtalált harmóniát.

60x80; olaj, vászon

Ár: 296500 Ft -    Megveszem

Őszi fények

Temesvári Ferenc - Őszi fények

Akik látták már művészünket alkotás közben, azok mind elcsodálkoztak magabiztos ecsetkezelésén és készségszintű szín- keverésén. Képeire jellemző a nagyfokú spontaneitás és a festészeti technikák magas szintű használata. Ezért festményei a művész hangulatainak lenyomatai. Inspiráció és lelkiállapot együttese áll össze megfestett képpé.

60x80; olaj, farost

Ár: 296800 Ft -    Megveszem

Naplemente

Temesvári Ferenc - Naplemente

A Kis-Duna melletti műterméből elindulva ilyen tünékeny szépségű táj tárult festőnk szeme elé. Felfedezni és hűen visszaadni a lemenő nap színes fénykavalkádját a művész friss, témakereséshez szokott szemét és kezét dicséri.

30x24; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Vízparti nádas

Temesvári Ferenc - Vízparti nádas

Az alkonyatkor feltűnő telihold rendhagyó jelenségét hűen érzékelteti a nyári nádasról készült tanulmány. A keresetlennek tűnő téma kibontása tudatos szerkesztési jegyeket mutat. A tagolt térszerkezet, a színek és az ecsetkezelés összhangja egységes egésszé áll össze. Az előtérben felrakott nádbugák csoportjának merész és izgalmas ritmusa meghatározza a kép hangulatát.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Alföldi táj

Temesvári Ferenc - Alföldi táj

Művészünk festészetében a kisméretű képek témakeresésre és a látvány rögzítésére szolgálnak. A tájfestő számára minden megélt utazás tájképek sorozatává áll össze. Ezek karakteres elemei a későbbi nagy képeken feltűnhetnek, mint a tájat színesítő elemek. A kis kép pedig megmarad a művész élményeinek őszinte lenyomataként.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Vihar előtt

Temesvári Ferenc - Vihar előtt

A kép a romantikus festészettel mutat szoros rokonságot. Alkotásakor a művész, a számára ?ideális táj? összegzését nyújtja a nézőnek. A lazúr színekkel festett égbolt és háttér finomsága kiemeli a táj erőteljes színképletét.

24x30 olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Erdei út

Temesvári Ferenc - Erdei út

Egy őszi kirándulás emlékéből született ez a lírai finomságú festmény. A festő az erdei út árnyékából kitekintve a napsütötte tájra olyan élménygazdag képet teremtett, amely feledteti a látvány hétköznapiságát. Az általánosban meglát-ni az egyedit - ez csak eredetien gondolkodó és komponáló művészek sajátja.

24x30 olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Téli alkony

Temesvári Ferenc - Téli alkony

A természet dekorativitását a művész értő kézzel ábrázolta ezen a kisméretű szabadtéri tanulmányon. A kietlen és kopár téli tájat megszínezi a naplemente meleg tónusú színvarázsa. Az égi fények visszatükröződnek a csatorna fagyott vizében és az előtér elszáradt fűcsomóin.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Naplemente

Temesvári Ferenc - Naplemente

A Kis-Duna melletti műterméből elindulva ilyen tünékeny szépségű táj tárult festőnk szeme elé. Felfedezni a rét virágainak pompáját a művész friss, témakereséshez szokott szemét dicséri.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem

Holdfényben

Temesvári Ferenc - Holdfényben

Kevés művésznek van olyan ösztönös érzéke a monumentális festészethez, mint Temesvárinak. Azokban a méretekben leli kedvét, melyekben mások festészete olyan gyakran elvérzik. Az éjszakai táj faktúrája az ecsetkezelés kiforrottságát mutatja, a Hold fénye megfesti az eredendően sötétségbe borult tájat. Az egész képet egységessé fogja össze a festő tehetségéből eredő erős festéstechnika.

24x30; olaj, farost

Ár: 69800 Ft -    Megveszem