Tradicionális festészet -
Pántl László

PÁNTL LÁSZLÓ

FESTŐMŰVÉSZ


Pántl László1943 novemberében született Budapesten. Festőművész szülei révén a képzőmű- vészet gyermekkorának meghatározó élménye. Gyermekkora óta magától érthetődően rajzol és fest. Apja Csabai Pántl László a harmincas évek kedvelt festőjeként ismert, a művész első mestere. A szülői képek gondolatisága folytatódik Pántl László tájképein. Mestere volt még Horthy Nándor festőművészt is, aki technikáját alakította a fiatal képzőművésznek.
1969-től – a Soproni egyetem elvégzését követően – kiállító festőművész. A festészet minden műfajában járatos, több alkotóközösség köztük az 1983-ban alakult Szőnyi István Alkotóközös- ség vette fel sorai közé. Művészi fejlődése során végigjárta a festészet minden műfaját. Rajzolt portrét, mintázott gipszbe, festett csendéletet, aktot. Dolgozott akvarellel és olajjal egyaránt.
Magyarországi kiállításai nagyrészt a Képcsarnok Vállalathoz kötődnek. Kiállításait számba venni külön-külön monográfiát igényelne, ezért az alábbi felsorolások csak kiragadott példák a művész gazdag kiállítási repertoárjából.

1987 Győr
1988 Zalaegerszeg Mecénás Galéria
1989, 90, 91 Székesfehérvár Mednyánszky terem
1992-1994 Budapest Stefánia Galéria
1997 Enying Mezőgazdasági Tárlat
2001 Budapest Jókai klub (vándorkiállítás)
2001 Mezőtúr (vándorkiállítás)

Első külföldi műkereskedelmi kapcsolata a neves Bullion és Vimercati műkereskedelmi céggel köttetett. Első Nyugat-Európai kiállításai ehhez a nemzetközi műkereskedelmi céghez kötődnek 1983-tól állandó szereplője a nemzetközi tárlatoknak. Többször szerepelt a frankfurti Art Messe-n. Észak Amerikában a kanadai Beaux Arts International (Torontó) 1989-ben és 94-ben rendezett a művésznek egyéni kiállítást. Többször kiállított az Egyesült Államokban, 1992-ben Settler’s West (Tucson, Arizóna)
1994-ben Western Wildlife Gallery of San Fransisco (California)
1999-ben Gallery W. W. Johnson (Buffalo, New York)

Festményei sikerének titka a festő által hitelesen közvetített, sajátságosan magyar tájábrázolá- sában rejtőzik. Pántl László igazi és hamisítatlan tájképfestő. Életművének vezérfonala a termé- szet tisztelete és annak képi formában történő visszaadása. Témaválasztásának kimeríthetet- len tárháza a gyönyörű Vértes hegység, a Bakony-elő, a Velencei tó, a szikes Sárrét világa.

Pántl László festészete


A magyar művészetben az ember nem határolódik el a természettől, nem követ másfajta magatartási mintákat, nem miszticizál és nem keres új értelmezéseket. A pántl-i világképben egy képzet alá esik ember és a táj az állat és a növény: a természet egysége.
Az ember, az Emberség a természettel tökéletesen egybesimul. A határtalanság sejtelme járja át a képzeletet, mint szabad nagy szárnyalás a térben, mint gáttalan terjedése levegőnek, párának, szürkületnek, fénynek.
Édesapja festő és első mestere. Élete, munkássága szolgáltatta az útmutatást és a formai példatárat.
Pántl László művészetének minden java az általa szeretett és megfestett három mesterségben gyökerezik. Az erdészmesterség, a vadászmesterség és a művészmesterség igazságai egymásra sosem cáfolnak, fényes melegítő lánggá fonódnak.
Ezért mélységes, egyetemes a művek békéje, nyugalma, gyengédsége és a csend…a beszéd elveri a vadat!
Lépésnyire a pagony, a felfénylő tisztás, a zárt erdő, majd a köd borította távol, a titokzatos rengeteg, a mindég jelenlevő Vértes, - hiába járt meg festőnk annyi idegen világot – újra és újra a Vértes!
Szépet fest és szépen! A festői megművelés egyre mesteribb, áhítata, elringató szemlélődése mély értelmű.
Pázsit, föveny, csikorgó havak, hajnali szelek és zimankós öreg esték, száz színű pompa, égből- vízből omló napsugár…szemünknek, lelkünknek gyógyító szerek.

Wessely Tibor

Februári hóFebruári hó
30x40; olaj, vászon